Newidiadau i Ddatgelu a Gwahardd: beth sydd arnoch angen ei wybod

Mae’r daflen hon yn dweud wrthych am newidiadau pwysig y bydd y Llywodraeth yn eu gwneud i gofnodion troseddol a threfniadau gwahardd y mis Medi hwn 2012.

Mae’r daflen hon ar gyfer sefydliadau (cyflogwyr, cyrff gwirfoddol ac elusennau) sy’n penodi pobl i weithio gyda grwpiau bregus gan gynnwys plant. Mae hwn yn waith y mae’n rhaid i unigolion sydd wedi eu gwahardd beidio â’i wneud (a elwir yn ‘weithgaredd a reoleiddir’), neu yn waith y gall y sefydliad gael gwiriad Swyddfa Gofnodion Troseddol (CRB) ar ei gyfer. Bydd hyn yn aml yn golygu cyswllt gyda’r CRB a/neu’r Awdurdod Diogelu Annibynnol (ISA).

Lawrlwytho dogfen

Share