Ymwybodol o Bellter

Ymwybodol o Bellter

Mae Ymwybodol o Bellter yn fenter GIG a sefydlwyd i alluogi unigolion a sefydliadau i annog yn barchus bellhau parhaus a pharch at ofod cymdeithasol unigol.

Y Darian Ymwybodol o Bellter – Pecyn Cyfathrebu

Mae pawb yn gyfrifol am gadw pellter cymdeithasol yn barhaus. Er bod y cyhoedd wedi gwneud ymdrech gydwybodol iawn i lynu wrth y canllawiau, fel gyda phopeth, mae pobl yn dechrau diflasu.
Oherwydd hyn, ynghyd â’r pryder cynyddol sydd gan lawer o bobl am ddal y feirws, mae’r gallu i atgoffa pobl yn gwrtais wedi cael ei groesawu mewn sawl lleoliad.
Nod ‘Ymwybodol o Bellter’ yw darparu’r gallu i atgoffa pobl yn
gwrtais i gadw pellter (lle bo modd) drwy ddefnyddio symbolaeth
gyson y gellir ei hadnabod ar unwaith.

Am fwy o wybodaeth, ewch i:

https://www.bevancommission.org/post/badge-helps-public-prepare-for-the-easing-of-shielding-measures

Share