DiversiTree a’r We Coed Gwifredig – Eve Howard 25.02.21

DiversiTree a’r We Coed Gwifredig – Eve Howard 25.02.21

Dydd Iau 25ain Chwefror 2.00 – 3.30 via Zoom

Cefndir y prosiect.

Mae Diversitree.Wales & the Wood Wired Web yn oriel rithwir, gwefan a blog a ddaeth i’r amlwg fel ymateb i bandemig COVID-19. Dechreuodd fel taith bersonol a chred gyfannol fod byd celf a natur yn perthyn i’r gymuned, ac nad oes  rhaid i ni fod yn ‘arbenigwyr’ i gymryd rhan mewn sgwrs amdano.

Gan ddefnyddio dull cyfryngau cymysg, mae oriel rithwir DiversiTree.Wales  yn cynnwys delweddau a seinwedd wrth greu profiad trochi,  synhwyraidd a rhyngweithiol. Mae’n ymwneud â natur, iechyd meddwl ac amrywiaeth drwy’r celfyddydau,  ffotograffiaeth  a barddoniaeth – ac mae’n gysylltiedig â gwefan a blog DiversiTree.Wales.

Mae cydberthynas gref rhwng treulio amser yn cael ei drochi o fewn mannau gwyrdd yr amgylchedd naturiol, sy’n cael effaith gadarnhaol ar ansawdd bywyd, gwydnwch  ac iechyd emosiynol. Mae cysylltu â natur yn fyfyriol, yn  ysbrydoledig ac yn drawsnewidiol – a gall arwain at gyflwr meddwl a lles cadarnhaol sy’n cyrraedd ein hymdeimlad o fod a phwrpas mewn bywyd.

Nod DiversiTree.wales yw hyrwyddo adferiad gwyrdd sy’n gymdeithasol gynhwysol a chynaliadwy sy’n dathlu ecosystem bioamrywiaeth mewn pobl a’r byd naturiol. Mae’n ymwneud â dathlu a gwerthfawrogi lleisiau unigryw ac amrywiol profiad o lygad y bywyd mewn cymunedau. Mae hyn yn allweddol i fynd i’r afael ag adferiad allweddol gwyrdd i’n holl ddinasyddion. Gan ddefnyddio’r  lens  hwn gallwn dynnu cymariaethau rhwng natur a pherthnasoedd dynol, ystyried cyfathrebu, cydlyniant a gwrthdaro, a lles cenedlaethau’r dyfodol.

Dydd Iau 25ain Chwefror 2.00 – 3.30 via Zoom

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/87461066292?pwd=UlhIQzE0Wk1qQ3YrY3pWTStIYWdyUT09

Meeting ID: 874 6106 6292

Passcode: 539480

Share