Dr Mz Diner – Caffi Cymunedol!

  • Ar agor Dydd Mawrth, Iau, Gwener, 12 – 7pm a Sadwrn 12 – 5pm
  • Dewis o fwyd poeth ac oer i’w fwyta mewn neu i gymryd allan
  • Gwasanaeth bwffe ar gael
  • Partïon Pobl Ifanc (11-17)
  • Brechdanau, Baguettes, Wraps, Bargeinion Arbennig a Prydau y Dydd
  • Gorchymyn wrth ffônio/e-bostio i gasglu
  • Y Tŷ Clwb, Parc y Brodyr, Caerfyrddin SA31 3AN
  • Ffôn 01267 222786
  • Ebost office@drmz.co.uk
  • www.drmz.co.uk
Share