Digwyddiadau Galw Heibio – Rhwydwaith Trawma Mawr i Dde a Gorllewin Cymru a De Powys

Digwyddiadau Galw Heibio – Rhwydwaith Trawma Mawr i Dde a Gorllewin Cymru a De Powys

Mae Cydweithrediad Iechyd GIG Cymru wedi bod yn gweithio gyda meddygon, nyrsys ac arbenigwyr annibynnol ar y cynnig i greu rhwydwaith trawma mawr ar hyd a lled De Cymru, a hoffent gael eich barn ar y cynnig. Maent yn awyddus i ddatblygu gwasanaethau sy’n cynyddu’r posibilrwydd y byddwch chi’n goroesi trawma mawr ac yn profi adferiad ac ansawdd bywyd gwell  yn unrhyw ran o Dde Cymru (sy’n cynnwys de a gorllewin Cymru a de Phowys).

I’ch helpu i roi eich ymateb (erbyn dydd Llun 5 Chwefror 2018), maent wedi creu dogfen ymgynghori cyhoeddus sy’n esbonio:

  • yr hyn maent yn ei olygu wrth ddefnyddio’r termau trawma mawr a rhwydwaith trawma mawr
  • eu rhesymau dros feddwl bod angen rhwydwaith trawma mawr yn rhanbarth De Cymru, a beth allai natur y rhwydwaith fod
  • eu cynnig i sefydlu canolfan trawma mawr yng Nghaerdydd ac uned trawma mawr yn Abertawe
  • y ffyrdd y gallai rhwydwaith trawma mawr effeithio arnoch chi, waeth ym mha ran o Dde Cymru rydych chi’n byw.

Mae’r ddogfen ymgynghori a mwy o wybodaeth am y cynlluniau i’w gweld ar y wefan yn: www.iechydcyhodduscymru.org/ymgynghoriadtrawmamawr

Rydym yn cynnal nifer o ddigwyddiadau cyhoeddus ar draws y tair Sir Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda i rannu’r cynigion ar gyfer y rhwydwaith trawma mawr, a bydd cyfle i ofyn cwestiynau a darparu adborth.

Bydd croeso i aelodau’r cyhoedd i alw heibio i’r digwyddiadau hyn unrhyw bryd rhwng 3pm a 7pm:

  • Dydd Mawrth 12 Rhagfyr 2017 yng Nghanolfan Picton, Hwlffordd, SA61 1UG
  • Dydd Mercher 13 Rhagfyr 2017 yng Ngahnolfan Addysg Gymunedol Caerfyrddin, Caerfyrddin, SA31 1EU
  • Dydd Mawrth 16 Ionawr 2018 – Digwyddiad Ceredigion i’w gadarnhau
Share