Drugaid BWRDD YMDDIRIEDOLWYR

Drugaid BWRDD YMDDIRIEDOLWYR

Mae Drugaid yn ddarparwr triniaeth arloesol camddefnyddio sylweddau yng Nghymru, yn cynnig triniaeth sy’n seiliedig ar dystiolaeth a chymorth holistig i unigolion sy’n defnyddio ei gwasanaethau.
Yn dilyn cyfnod o dwf, ar hyn o bryd mae gennym rai swyddi gwag ar ein Bwrdd Ymddiriedolwyr. Rydym yn chwilio am bobl sy’n gallu cyfrannu at gyfeiriad strategol y sefydliad.
Rydym yn chwilio am bobl sydd â’r sgiliau canlynol neu gefndiroedd perthnasol:
Busnes/Masnachol – Cyfiawnder Troseddol – Cyfrifyddiaeth – Meddygol – Iechyd Meddwl – Gwasanaethau Cymdeithasol/Gofal Cymdeithasol – Cyfreithiol (Cyflogaeth/Adeiladau) – Tai.
Os oes gennych angerdd a’r sgiliau a all ein helpu i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl, yna byddem wrth ein bodd i glywed gennych. Mae’r rolau gwirfoddol hyn yn ddi-dâl, ond gellir ad-dalu costau teithio.
Am mwy o fanylion cysylltwch a Ian Hughes
(Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol)
Ebost: ian.hughes@drugaidcymru.com Ffon: 01792-472002
Dyddiad Cau: 24/11/17

Share