Cynllun Pegasus – Heddlu Dyfed Powys

Cynllun Pegasus – Heddlu Dyfed Powys

Os ydych chi’n cael anawsterau cyfathrebu ac eisiau gwneud cais i ymuno â chynllun Pegasus,

  • medrwch lenwi ffurflen gais papur sydd ar gael drwy alw 101 yn ardaloedd Dyfed a Phowys, neu fe allwch gasglu’r ffurflen o rai grwpiau cymorth neu wasanaethau eirioli megis Pobl yn Gyntaf.
  • neu gallwch lawrlwytho’r ffurflen gais

Anfonwch y wybodaeth at

Drwy bost

Heddlu Dyfed Powys
Canolfan Gyfathrebu’r Heddlu
Pencadlys yr Heddlu
Blwch Post 99
Llangynnwr
Caerfyrddin
SA31 2PF

Drwy e-bost
ContactCentre@Dyfed-Powys.pnn.police.uk

Nodwch ‘Ffurflen Gais Pegasus’ ym mlwch testun yr e-bost.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â’r Heddlu drwy’r Ganolfan Gyfathrebu ar 101.

Os ydych chi’n fyddar, yn drwm eich clyw, neu â nam lleferydd, yna gallwch anfon neges destun ar 07811 311 908.