Fersiwn hawdd newydd o’r Côd Ymarfer ar gyfer Gweithwyr Gofal Cymdeithasol

Datglygu fersiwn hawdd newydd o’r Côd Ymarfer

Mae’r Cyngor Gofal wedi cynhyrchu fersiwn o’r Côd Ymarfer sy’n hawdd i’w ddarllen ar gyfer defnyddwyr gwasanaethau a chynhalwyr.

Ysgrifennodd fersiwn newydd y Côd Ymarfer gan VoiceAbility drwy weithio gyda chyd-weithwyr ag anableddau dysgu.

Meddai cynrychiolydd VoiceAbility: “mae hi wedi bod yn ddogfen ddiddorol i weithio arni ond hefyd yn heriol oherwydd bod rhai o syniadau fel ‘urddas’ a ‘pharch’ mor anodd i’w cyfleu mewn fformat hawdd i’w ddarllen. Roedd hi hefyd yn her cyfleu’r syniadau mewn lluniau wrth dynnu ar adnoddau Photosymbols 3, sydd bellach yn safonol ar gyfer dogfennau’r Llywodraeth yn Saesneg.”

Rydyn ni wrthi’n casglu adborth ar yr angen i gynhyrchu copïau caled o’r ddogfen sy’ bellach ar gael i’w lawrlwytho.

Cliciwch ar y ddolen isod i weld y Côd Fersiwn Hawdd i’w Ddarllen:

Côd Ymarfer Feriswn Hawdd

Os oes gennych unrhyw adborth am y Côd Ymarfer fersiwn hawdd neu unrhyw ddeunyddiau Côd Ymarfer eraill sydd ar gael i’w gweld a lawrlwytho ar ein gwefan, ebostiwch codes@ccwales.org.uk.

Share