EHCR- Sut mae coronafeirws wedi effeithio ar gydraddoldeb a hawliau dynol

EHCR- Sut mae coronafeirws wedi effeithio ar gydraddoldeb a hawliau dynol

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi tystiolaeth sydd yn ein helpu deall effeithiau’r pandemig coronafeirws (COVID-19) ar grwpiau gwahanol yn y gymdeithas. Amlyga risgiau hirdymor posib i gydraddoldeb a hawliau dynol gan gynnwys materion allweddol ym meysydd:

  • gwaith
  • tlodi
  • addysg
  • gofal cymdeithasol
  • cyfiawnder a diogelwch personol

Gwnawn argymhellion a dargedir ar gyfer Llywodraeth Cymru, Llywodraeth yr Alban a Llywodraeth y DU i sicrhau y bydd ystyriaethau cydraddoldeb a hawliau dynol yn cael eu hintegreiddio i’r ymateb polisi i’r pandemig.

Rhan o gyfres adroddiad ‘A yw Prydain yn Decach?’ yw’r adroddiad hwn

Share