Eiriol – Grwpiau Darllen Gydag Eraill

Eiriol – Grwpiau Darllen Gydag Eraill

Ydych chi’n hoffi cwmni, sgwrs a chwpaned, darllen neu cael rhywun i ddarllen i chi?    Os ydych …

Pam nag ymunwch chi ag un o’n grwpiau darllen, sy’n groesawgar ac yn rhad ac am ddim? Byddwn yn cwrdd bob wythnos dros gyfnod o chwech wythnos, ac yn darllen a trafod beth rydyn ni wedi’i ddarllen am  am ryw 40 munud i awr bob tro.  Mae croeso i chi eistedd, darllen (neu dim ond gwrando os yw’n well gydach chi), a siarad am yr hyn rydyn ni wedi’i ddarllen. Bydd lluniaeth ar gael.

Mae rhai sydd wedi bod o’r blaen o’r farn fod darllen gydag eraill yn helpu gyda:

  • Lleihau unigrwydd
  • Cynyddu hunan-hyder
  • Cynyddu geirfa a hunan-fynegiant
  • Gwella hunan-barch
  • Gwella sgiliau cymdeithasol
  • Gwella hunan-ddealltwriaeth
  • Lledaenu gorwelion

Bydd y cyfarfodydd nesaf yn dechrau dydd Mecher 13eg o Fehefin yn:

Canolfan Gymunedol Cydweli o 10 – 11.30 y.b. neu Canolfan Hamdden Trimsaran 1 – 2.30 y.p.

Hyn a hyn o lefydd fydd ar gael, felly os ydych chi am ddod,  ffoniwch Eiriol ar 01267 231122; neu e-bost eiriol@eiriol.org.uk
Rydyn yn edrych ymlaen at gwrdd â chi yn un o’n cyfarfodydd.

Pam darllen gydag eraillBeth yw’r manteision?

Yn ogystal, bydd dau gyfarfod “Cyfeillion Dementia” yn cael eu cynnal yn yr un lleoliadau a’r un amserau ar y 4ydd o Orffennaf.

Os oes gyda chi ddiddordeb, cysylltwch â

Sharon Slattery-Godwin
Eiriolaeth Iechyd Meddwl “Eiriol”
Llawr 1af, 59 Stryd y Brenin
Caerfyrddin
SA31 1BA
01267 231122

Share