Llesiant emosiynol ac iechyd meddwl plant a phobl ifanc

Llesiant emosiynol ac iechyd meddwl plant a phobl ifanc

Mae Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnal ymchwiliad i lesiant emosiynol ac iechyd meddwl plant a phobl ifanc.

Dyma rai o’r materion bydd y Pwyllgor yn eu hystyried:

  • CAMHS Arbenigol
  • Cyllid
  • Pontio i Wasanaethau Oedolion
  • Cysylltiadau ag Addysg (deallusrwydd emosiynol a dulliau ymdopi iach)

Fel rhan o hyn, mae’r Pwyllgor am glywed gan pobl ifanc am y cymorth sydd ar gael iddynt a hefyd safbwyntiau gweithwyr proffesiynol ym maes addysg sy’n gweithio mewn ysgolion am yr hyfforddiant a’r adnoddau sydd ar gael iddynt.

Mynegwch eich barn yn ein harolwg drwy glicio ar y linc isod:

Plant a phobl ifanc: https://www.surveymonkey.co.uk/r/PICAMHS

Gweithwyr proffesiynol addysg: https://www.surveymonkey.co.uk/r/GPACAMHS

Bydd ymatebion i’r arolwg yn gwbl gyfrinachol a bydd pob cyfraniad yn ddienw.

Bydd yr arolwg yn cau ar 15 Hydref.

Bydd eich sylwadau’n cyfrannu at ymchwiliad y Pwyllgor a’i argymhellion terfynol. Mae’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn dibynnu ar fewnbwn gan bobl ifanc ac athrawon a bydd eich barn a’ch profiadau yn helpu’r Pwyllgor i ddeall pa gymorth sydd ar gael ar gyfer lles emosiynol ac iechyd meddwl plant a phobl ifanc.

Cewch ragor o wybodaeth am yr ymchwiliad yma a gallwch gael y wybodaeth ddiweddaraf am waith y Pwyllgor drwy fynd i Cynulliad.Cymru/SeneddPPIA neu drwy ddilyn cyfrif Twitter @SeneddPPIA.

Share