Hawliau Dinasyddion yr UE

Hawliau Dinasyddion yr UE

Cyngor ar Bopeth Cymru : Hawliau Dinasyddion yr UE:  https://www.citizensadvice.org.uk/wales/about-us/how-we-provide-advice/advice-partnerships/eu-citizens-rights-service/

Mae’r gwasanaeth yn cael ei gynnig ar draws Cymru er mwyn cefnogi gwladolion yr UE, Ardal Economaidd Ewropeaidd a’r Swistir i geisio statws preswylydd sefydlog a statws preswylydd cyn-sefydlog o dan Y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE (EUSS) yn y DU.

Mae Cyngor ar Bopeth Cymru wedi derbyn ariannu gan Lywodraeth Cymru i ddarparu dau wasanaeth fel ran o’r Prosiect:

Gwasanaethau Cynghori Cyffredinol: Darpariaeth wedi ei arwain gan gleientiaid sy’n darparu gwybodaeth, canllaw, cyngor a gwaith achos ceisiadau statws preswylydd sefydlog a statws preswylydd cyn-sefydlog (Lefel 1 OISC) syml. Awgrymir atgyfeiriadau i wasanaethau eraill, yn cynnwys cyngor ar les cymdeithasol lle y byddai cleientiaid yn buddio o gymorth pellach mewn materion cymleth. Gallwn hefyd atgyfeirio pobl i Newfields Law sy’n rhedeg y contract ar gyfer ceisiadau mwy cymleth ar gyngor mewnfudo ar lefel 2 a 3 OISC.

Gwasanaethau Cynghori Arbenigol: Bydd y cyngor arbenigol hwn yn cynorthwyo dinasyddion yr UE, yr Ardal Economaidd Ewropeaidd a’r Swistir i ddeall eu hawliau yn y gweithle ac yn medru herio camfanteisio, yn ogystal â gweithio gyda chyflogwyr i’w cynorthwyo i greu gweithleoedd sy’n cydymffurfio sydd o fydd i bob gweithwyr yn hytrach nag unigolion. Bydd hwn yn cynnwys gwasanaethau cyfryngu a thribiwnlys.

Bydd y gwasanaeth ar gael ar draws Cymru tan Rhagfyr 2020 a bydd yn cael ei ddarparu drwy Cyngor ar Boperh Sir Fflint, Cyngor ar Bopeth Caerdydd a’r Fro a Cyngor ar Bopeth Casnewydd. Bydd ein gwasanaethau Cyngor ar Bopeth yn cael eu cefnogi gan weithgareddau allgymorth wedi ei ddarparu gan EYST (Ethnic Youth Support Team) sydd â hanes llwyddiannus o weithio ac ymwneud â grwpiau cymunedol sy’n cefnogi cymunedau o fudwyr, yn cynnwys Dinasyddion yr UE. Bydd EYST yn ymgymryd â nifer o weithgareddau wedi’u dylunio i ganfod unigolion a grwpiau ac annog defnydd o’r gwasanaethau cynghori sydd ar gael ac atgyferio iddynt.

Atgyfeiriadau

Mae mynediad i gyngor mewn perthynas â statws preswylydd sefydlog a statws preswylydd cyn-sefydlog ar gael drwy llinell gymorth Cymru ar 0300 3309 059. Mae gan ein gwefan cyhoeddus ffynnonellau gwybodaeth defnyddiol y byddwch efallai am rannu gyda’ch etholwyr: https://www.citizensadvice.org.uk/wales/immigration/staying-in-the-uk-after-brexit/staying-in-the-uk-after-brexit/

Share