Digwyddiadau

Date/Time Event
07/07/2017
10:00 am - 3:30 pm
3rd Sector Law & Governance Conference \ Cynhadledd Cyfraith & Llywodraethiant Trydydd Sector
Swansea Liberty Stadium, Swansea
11/07/2017
10:30 am - 12:30 pm
CVON Carmarthenshire Volunteer Organisers Network \ Rhwydwaith Trefnwyr Gwirfoddolwyr Sir Gâr
Y Mwnt, Carmarthen Carmarthenshire
05/09/2017
10:00 am - 12:30 pm
Mental Health Awareness \ Ymwybyddiaeth o iechyd meddwl
Y Mwnt, Carmarthen Carmarthenshire
07/09/2017
10:00 am - 12:00 pm
Trustee Network \ Rhwydwaith Ymddiriedolwyr
Y Mwnt, Carmarthen Carmarthenshire
12/09/2017
9:15 am - 4:30 pm
First Aid Training \ Hyfforddiant Cymorth Cyntaf
St Davids Park, Carmarthen, Carmarthen Carmarthenshire
14/09/2017
10:00 am - 1:00 pm
Managing Risk \ Rheoli Risg
Y Mwnt, Carmarthen Carmarthenshire
21/09/2017
10:00 am - 1:00 pm
Carmarthenshire 3rd Sector Forum \ Fforwm y 3ydd Sector Sir Gâr
Y Mwnt, Carmarthen Carmarthenshire
26/09/2017
10:00 am - 4:00 pm
Managing Volunteers \ Hyfforddiant Rheoli Gwirfoddolwr
Y Mwnt, Carmarthen Carmarthenshire
27/09/2017
10:00 am - 1:00 pm
Staff Development in your organisation \ Datblygiad staff yn eich mudiad
Y Mwnt, Carmarthen Carmarthenshire
28/09/2017
10:00 am - 4:00 pm
All Wales Basic Safeguarding \ Amddifyn Sylfaenol Cymru Gyfan
Y Mwnt, Carmarthen Carmarthenshire
1 2

Powered by Events Manager

Share