Digwyddiadau

Date/Time Event
05/09/2017
10:00 am - 12:30 pm
Mental Health Awareness \ Ymwybyddiaeth o iechyd meddwl
Y Mwnt, Carmarthen Carmarthenshire
12/09/2017
9:15 am - 4:30 pm
First Aid Training \ Hyfforddiant Cymorth Cyntaf
Y Mwnt, Carmarthen Carmarthenshire
14/09/2017
10:00 am - 1:00 pm
Managing Risk \ Rheoli Risg
Y Mwnt, Carmarthen Carmarthenshire
21/09/2017
10:00 am - 1:00 pm
Carmarthenshire 3rd Sector Forum \ Fforwm y 3ydd Sector Sir Gâr
Y Mwnt, Carmarthen Carmarthenshire
26/09/2017
10:00 am - 4:00 pm
[POSTPONED -WEDI EI OHIRIO] Managing Volunteers \ Hyfforddiant Rheoli Gwirfoddolwr
Y Mwnt, Carmarthen Carmarthenshire
27/09/2017
10:00 am - 1:00 pm
Staff Development in your organisation \ Datblygiad staff yn eich mudiad
Y Mwnt, Carmarthen Carmarthenshire
28/09/2017
10:00 am - 4:00 pm
All Wales Basic Safeguarding \ Amddifyn Sylfaenol Cymru Gyfan
Y Mwnt, Carmarthen Carmarthenshire
03/10/2017
10:00 am - 12:30 pm
Suicide Awareness \ Ymwybyddiaeth o hunanladdiad
Y Mwnt, Carmarthen Carmarthenshire
05/10/2017
10:00 am - 4:00 pm
Governing your Organisation \ Llywodraethu’ch Mudiad
Y Mwnt, Carmarthen Carmarthenshire
10/10/2017
10:30 am - 12:30 pm
CVON Carmarthenshire Volunteer Organisers Network \ Rhwydwaith Trefnwyr Gwirfoddolwyr Sir Gâr
Y Mwnt, Carmarthen Carmarthenshire
1 2

Powered by Events Manager

Share