Bod yn ymddiriedolwr – Hyfforddiant \ Being a Trustee – Training

Date/Time
Date(s) - 24/10/2019
10:00 am - 2:00 pm

CAVS 18 Heol y Frenhines, CAERFYRDDIN SA31 1JT

Amcanion
Galluogi cyfranogwyr i ddeall dyletswyddau a chyfrifoldebau ymddiriedolwyr a beth maent yn ei olygu yn ymarferol.
Cynnwys
Mae bod yn ymddiriedolwr yn rôl wirfoddol a chyfrifol, sy’n dod â dyletswyddau a chyfrifoldebau. Bydd y cwrs hwn yn eich arwain drwy’r dyletswyddau cyfreithiol sydd gennych pan fyddwch yn ymddiriedolwr yn ogystal â’ch rôl a’r cyfrifoldebau sydd gennych tuag at eich mudiad.
Canlyniadau dysgu
Erbyn diwedd y sesiwn, bydd cyfranogwyr yn gallu:
• deall beth mae’n ei olygu i fod yn ymddiriedolwr, pwy all fod yn un a pha swyddogaethau a chyfrifoldebau y gallai ymddiriedolwyr eu cael
• deall am beth y gall ymddiriedolwyr fod yn atebol, a sut i gyfyngu ar y risgiau posib
• deall egwyddorion llywodraethu da, swyddogaethau swyddogion penodol, a’r gwahaniaeth rhwng bwrdd ymddiriedolwyr a’i is-bwyllgorau
• deall beth sydd ei angen er mwyn recriwtio a chynefino ymddiriedolwyr yn effeithiol
Ar gyfer pwy mae’r cwrs
Unigolion sy’n newydd i rôl yr ymddiriedolwyr, neu sy’n ystyried ymgymryd â’r rôl hon mewn elusen

Ffoniwch ni er mwyn bwcio eich lle: 01267 245 555 neu ebost admin@cavs.org.uk

Map Unavailable

Share