Diogelu Sylfaenol Cymru Gyfan- Hyfforddiant\ All Wales Basic Safeguarding Training

Date/Time
Date(s) - 11/07/2019
10:00 am - 2:00 pm

CAVS 18 Heol y Frenhines, Caerfyrddin SA31 1JT

Pwrpas diogelu yw amddiffyn plant ac oedolion rhag camdriniaeth neu esgeulustod ac addysgu rhai sydd o’u cwmpas i adnabod yr arwyddion a’r peryglon. Mae ystod eang o feysydd pwnc penodol i gefnogi dysgu a dealltwriaeth ar gyfer pobl mewn gwaith gofal cymdeithasol ar bob lefel.

Ffoniwch ni er mwyn bwcio eich lle: 01267 245 555 neu ebost admin@cavs.org.uk

Map Unavailable

Share