Sesiwn Wybodaeth – Gyfleuster iechyd a lles Llanelli & Cross Hands Wellness Facilities – Information Session

Date/Time
Date(s) - 11/06/2019
2:00 pm - 4:30 pm

CAVS 18 Heol y Frenhines, Caerfyrddin SA31 1JT

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wrthi’n datblygu dau gyfleuster iechyd a lles newydd, Canolfan Iechyd a Lles Cross Hands a Phentref Lles a Gwyddorau Bywyd Llanelli. Hyd yma, mae CGGSG wedi bod yn cynrychioli’r trydydd sector mewn cyfarfodydd yn ymwneud â’r ddau ddatblygiad i edrych ar yr hyn y gallai fod ei angen ar gyfer y trydydd sector.

Hoffem eich gwahodd i ddod draw i gael gwybod mwy am y cynigion sydd wedi’u llunio ac i edrych ar sut y gall eich sefydliad fod yn rhan o’r datblygiadau hyn yn y dyfodol.

Ffoniwch ni er mwyn bwcio eich lle: 01267 245 555 neu ebost admin@cavs.org.uk

Map Unavailable

Share