Cynorthwyydd Gweithredol – Cyngor ar Bopeth Ceredigion

Cynorthwyydd Gweithredol – Cyngor ar Bopeth Ceredigion

Rhan amser 0.8 cyfwerth ag amser llawn (28 awr)

Lleoliad: Aberteifi, Ceredigion, Cymru, Wales

Cyflog: £17,600 y flwyddyn am 28 awr yr wythnos

Mae Cyngor ar Bopeth yn cynnig cyngor cyfrinachol am ddim ar-lein, dros y ffôn, ac yn bersonol. Rydyn ni’n rhoi’r wybodaeth a’r hyder sydd eu hangen ar bobl i ddod o hyd i’w ffordd ymlaen – pwy bynnag ydyn nhw, a beth bynnag yw eu problem. Rydym yn helpu gyda phopeth, o faterion arian i broblemau yn y gwaith, tai i hawliau defnyddwyr.

Mae hon yn rôl heriol yn cefnogi’r Prif Swyddog Gweithredol, y Bwrdd Ymddiriedolwyr a’r uwch dîm Rheoli, mewn amgylchedd prysur, ystwyth a blaengar.

Rhaid i chi fod yn drefnus iawn, rhoi sylw da i fanylion a gallu gweithio’n hyblyg i gwrdd â therfynau amser. Mae’r rôl hon yn gofyn am unigolyn a all gaffael dealltwriaeth dda o’r agendâu gwirfoddol, cymunedol a menter gymdeithasol yn gyflym a chymhwyso’r wybodaeth hon i ddelio’n effeithlon ac yn broffesiynol ag ystod eang o faterion busnes.

Rhaid i chi weithio o fewn nodau, egwyddorion a pholisïau’r Gwasanaeth Cyngor ar Bopeth bob amser.

Dyddiad Cau: 1af Ebrill 2021 @ hanner dydd (12yp)

Cyfweliadau (trwy ddolen fideo): 14eg a 15fed Ebrill 2021

Am becyn cais, e-bostiwch enquiries@cabceredigion.org neu ewch http://www.cabceredigion.org/swyddi-gwag/?lang=cy

Ni fydd CVs yn cael eu darllen. I wneud cais, defnyddiwch y pecyn cais a’r ffurflen a ddarperir a chysylltwch â ni os oes angen y wybodaeth arnoch mewn fformat gwahanol i’r un a ddarperir trwy e-bost. Ni fydd dogfennau ychwanegol yn cael eu hystyried. Mae pob cynnig yn destun cyfeiriadau boddhaol.

Share