Bore Coffi Masnach Deg

Bore Coffi Masnach Deg

Bore Coffi Masnach Deg

i ddathlu adnewyddu Statws Masnach Deg Sir Gaerfyrddin,

Dydd Mercher 6 Rhagfyr

10.30-12

Yn adeilad CAVS, 18 Heol y Frenhines, Caerfyrddin, SA31 1JT

Bwydydd a diodydd Masnach Deg Nadoligaidd yn rhad ac am ddim!

Croeso i bawb!

Share