Pythefnos Masnach Deg 2018 Digwyddiadau – DEWCH I MEWN

Pythefnos Masnach Deg 2018 Digwyddiadau – DEWCH I MEWN

Mae Pythefnos Masnach Deg 2018 yn rhedeg o Chwefror 26 nes Mawrth 11. Mae Pythefnos Masnach Deg yn flynyddol yn gweld pobl ar draws Cymru a’r DU yn codi ymwybyddiaeth am Fasnach Deg, ac yn dangos cefnogaeth i ffermwyr a gweithwyr sy’n cynhyrchu’r pethau rydym yn eu caru: o fananas i beli pêl-droed, cotwm i de. Gyda Masnach Deg, mae gennym ni oll y pŵer i newid y byd bob dydd.

Y thema ar gyfer 2018 ydy ‘Dewch i mewn’; yn gwahodd pobl i ymuno a’r mudiad Masnach Deg, ag i ddysgu mwy am sut mae Masnach Deg yn cael effaith ar fywydau cymunedau cynhyrchwyr o amgylch y byd. Trwy Fasnach Deg, mae miliynau o ffermwyr a gweithwyr tlawd wedi dod at i gilydd i alw am newid. Maent yn gweithio’n galed i gau’r drws ar ecsbloetiaeth ag i drawsnewidio eu cymunedau, wedi eu cefnogi gan Fasnach Deg

Digwyddiadau yn Sir Gâr :

Rhydaman:

https://en-gb.facebook.com/AmmanfordFairtrade/

Mawrth 1af   Rhyaman yw Tref Masnach Deg y Dydd

Mawrth 9fed   Y Banana Split Anferthol Blynyddol. Adeiladu o 5.30pm. Bwyta o 6pm. 100 troedfedd o hyd , wedi ei wneud o bananas Masnach deg o’r Coop a hufen ia o Franks. Rhad ac am ddim i bawb. Hefyd eleni stondinau Ffair Anheg (Unfair funfair)

Llanelli:

https://www.facebook.com/fairtradellanelli/

 • Mawrth 1af-stondin farchnad yn gwerthu nwyddau Traidcraft ym marchnad Llanelli o 9 tan 12
 • Mawrth 3ydd- Bore Bananas gyda’r Maer – Rhoi bananas Masnach Deg mas yn ardal siopa Llanelli o 11 tan 1
 • Mawrth 3ydd-stondin Traidcraft ym Mhenbre a Neuadd y dref  Porth Tywyn, 2.30-4.30
 • Mawrth 6ed-  Bore coffi masnach deg agored -Coleg Sir Gâr-11.30-1.30
 • Mawrth 8fed-Ffair annheg-Ysgol Coedcae- 3.30-5.30
 • Mawrth 9fed- Aelod Seneddol i gyflwyno gwobrau i ysgolion am gystadleuaeth gludwaith -11.30-Neuadd y dref
 • Mawrth 10fed- Ty Llanelli-  te MasnachDeg , 3-4 pm

Castell Newydd Emlyn:

https://www.facebook.com/FTNewcastleEmlyn

 • Monday 26th February Fairtrade display opens in Fair and Fabulous.
 • Thursday 1st March 7.30 pm Fairtrade Pub Quiz at The Pelican Inn.
 • Friday 2nd March 8.30 am – 12.30 pm Local, Organic and Fairtrade (LOAF) Produce Market in the Mart Car Park with Fairtrade promotional stall.
 • Saturday 3rd March 10.00 am Joining forces with Teifiside Plastic Free Community for a litter pick starting at Winnie’s at Number 11. Throughout the day there will be Fairtrade games in the cafe so your kids can be occupied while you enjoy a Fairtrade cuppa!
 • Monday 5th March Newcastle Emlyn Girlguiding host a Come on In evening for friends and family at Holy Trinity Church Community Hall
 • Saturday 10th March all day Come on In for local businesses. Shops and cafes invite customers to try Fairtrade treats.
Share