Rheolwr Canolfan Deuluol Llanybydder

Rheolwr Canolfan Deuluol Llanybydder

Canolfan Deuluol Ty’r Teulu Llanybydder,

Rheolwr Canolfan Deuluol

21 awr yr wythnos (3 dyddiau)

£14,000 y flwyddyn

Addysgi i lefel gradd a phrofiad o weithio gyda teuluoedd

I gael pecyn cais:  llanybydderfc2@gmail.com (01570 481617)

Dyddiad Cau: 09.11.18

Canolfan Deuluol Tŷ’r Teulu
Llanybydder Family Centre
Cwm Aur, Hafan Unit,
Heol Y Dderi
Llanybydder SA40 9AB
Charity Number / Rhif Elusen: 1087515

Share