Gweithiwr Chwarae Cymorth i Deuluoedd (Cyfnod Mamolaeth)

Gweithiwr Chwarae Cymorth i Deuluoedd (Cyfnod Mamolaeth)

Canolfan Deuluol Porth Y Tywyn

24 awr yr wythnos

£9,984 y flwyddyn

Bydd angen cymhwyster Gofal Plant lefel 3 neu yn uwch, gyda profiad o weithio gyda plant a teuluoedd a’r gallu i ddarparu cyfleodd chwarare.

Mae’r swydd yn amodol ar GDG.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn Ddymunol.

Dyddiad cau – 18fed o Fedi 2018

Am ffurflen gais e-bostiwch: admin@plantdewi.co.uk

Big Lottery Logo

Share