FFORWM LLANELLI FORUM

FFORWM LLANELLI FORUM

Mae’r grŵp newydd hwn, sy’n seiliedig ar y gymuned, yn cynnwys tua 40 o aelodau sy’n sylfaenwyr,  Ei brif amcan yw annog cefnogaeth a chymryd rhan mewn gweithgareddau sylfaenol er lles Llanelli a’n cymuned, naill ai’n mewn modd annibynnol neu drwy gydweithio gyda chymdeithasau lleol eraill.  Nid oes gan y Fforwm gysylltiad gydag unrhyw blaid gwleidyddol.

Mae cyfres o ddigwyddiadau i gyflwyno a lawnsio’r Fforwm wedi’u trefnu ar gyfer dydd Mawrth 17 Gorffennaf 2018 ym Mharc y Scarlets, Lolfa Phil Bennett. 

Dyma’r rhaglen amodol sydd wedi’i threfnu:

2.30 y.h. – 5.30 y.h.      Gwahoddir grwpiau cymunedol Llanelli a  chymdeithasau perthnasol i roi stondinau i fyny yn y lleoliad er mwyn rhoi cyfle i aelodau o’r Fforwm gyfarwyddo â grwpiau eraill sydd ag amcanion pendant a pherthnasol.

4.00 y.h. Egwyl Gerddorol

5.30 y.h. – 6.30 y.h.      Awr y Wasg

6.30 y.h. – 8.30 y.h.      Cyflwyniad swyddogol a’r lawnsiad, siaradwyr i’w  cyhoeddi

Enquiries: maryroll@btinternet.com; phone/text 0748 424 8090

Share