Wythnos olaf i enwebu am Wobrau Cymru Daclus

Wythnos olaf i enwebu am Wobrau Cymru Daclus

Dyddiad cau ar gyfer Gwobrau Cymru Daclus yw 16 Hydref 2017

Mae’r Wobrau Cymru Daclus wedi noddi gan Viridor

Mae Cadwch Gymru’n Daclus yn galw ar grwpiau gwirfoddol, ysgolion a mudiadau ledled Cymru i gynnig eu henwau am Wobrau Cymru Daclus. Tybed ai hon fydd y flwyddyn pan fyddwch chi’n dod i’r brig yn un o’r categorïau ac yn ennill gwobr ariannol!

Mae Gwobrau Cymru Daclus yn cydnabod grwpiau neu unigolion gwirfoddol ledled Cymru sy’n gweithio’n ddiflino i wella eu hamgylchedd lleol. Mae gan yr arwyr cudd hyn hanesion i’n hysbrydoli am y gwahaniaeth mae eu gwaith gwirfoddol wedi ei wneud i wella eu hamgylchedd lleol drwy leihau sbwriel a diogelu cynefinoedd bywyd gwyllt ac, yn ogystal â hynny, am gysylltiadau sydd wedi eu ffurfio o fewn cymunedau gan ddod â phobl at ei gilydd, a lliniaru tlodi mewn rhai achosion.

Ydych chi’n gwybod grŵp neu ysgol sy’n haeddu cydnabyddiaeth am eu horiau gwirfoddoli a gwaith amgylcheddol? Os am gyfle i ennill lawrlwythwch ffurflen gais oddi ar wefan Cadwch Gymru’n Daclus: www.keepwalestidy.cymru. Dyddiad cau ye 16 Hydref 2017.

Bydd y tri a ddewisir i fod ar y rhestr fer ym mhob categori’n cael eu gwahodd i seremoni wobrwyo fawreddog a gynhelir yng Nghaerdydd ym mis Tachwedd 2016. Cadwch Gymru’n Daclus sydd yn trefnu’r gwobrau gyda Siân Thomas S4C yn gyflwyno.

Dywedodd Lesley Jones, Prif Weithredwr Cadwch Gymru’n Daclus:

“Rydym yn awyddus i gydnabod a ddathlu gwirfoddolwyr ysbrydoledig sy’n cymryd amser allan o’u bywydau prysur i helpu i ofalu am eu hamgylchedd lleol. Maent yn gwneud gwahaniaeth positif cadarhaol i’w gymdeithas felly mae Cadwch Gymru’n Daclus yn awyddus i ddweud diolch, ond mae angen iddynt gweneud cais- does dim ots maint y prosiect! Edrychaf ymlaen at ddarllen yr holl straeon.”

Share