Plant Dewi:  Rheolwr Cyllid a Chodi Arian

Plant Dewi: Rheolwr Cyllid a Chodi Arian

Rheolwr Cyllid a Chodi Arian
18 awr yr wythnos
Yng Nghaerfyrddin/Adre
£15,249 y flwyddyn (cyflog gwirioneddol)
Mae profiad o gyllid, cyllidebu a chodi arian yn hanfodol.
Mae hon yn swydd newydd i gefnogi rheolaeth ariannol a chynaliadwyedd barhaus y prosiect.
I gael pecyn cais, danfonwch ebost i christina@plantdewi.co.uk neu ffonio: 01267 221551
Dyddiad cau: 7fed Rhagfyr 2020
Yn amodol ar wiriadau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a geirdaon

Share