Dod o hyd i gyllid: cefnogaeth i sefydliadau dan arweiniad unigolion du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig (BAME) yng Nghymru

Dod o hyd i gyllid: cefnogaeth i sefydliadau dan arweiniad unigolion du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig (BAME) yng Nghymru

Mae CGGC yn trefnu’r digwyddiad am ddim hwn er mwyn cynorthwyo mudiadau a arweinir gan bobl o gymunedau BAME* yng Nghymru i ddod o hyd i fwy o gyllid a’i gael. Caiff ei gefnogi gan Gyngor Hil Cymru ac EYST (Tîm Cymorth Ieuenctid Ethnig).

Dydd Mawrth, 20fed Hydref 20
12pm-1pm

Bydd y digwyddiad yn canolbwyntio ar dri phrif faes:

• Cyflwyno Cefnogi Trydydd Sector Cymru (TSSW), a’r ffyrdd y gall partneriaeth TSSW rhwng CGGC a’r cynghorau gwirfoddol sirol (CVCs) gynorthwyo grwpiau i gael cyllid

• Cyflwyno ac arddangos Cyllido Cymru – offeryn chwilio am gyllid TSSW

• Cyflwyno ac arddangos MAP (Porth Ymgeisio Amlbwrpas), a ddefnyddir ar gyfer holl gronfeydd CGGC**

Mae’r digwyddiad i unrhyw un o fudiad a arweinir gan bobl o gymunedau BAME yng Nghymru nad yw’n siŵr i ble i fynd am gymorth i gael cyllid i’w fudiad, nac yn gwybod sut i gael gwybodaeth am gyfleoedd cyllido sydd ar gael i fudiadau yng Nghymru.

Bydd y digwyddiad yn cael ei gyflwyno yn Saesneg.

https://www.eventbrite.co.uk/e/finding-funding-support-for-bame-led-organisations-in-wales-tickets-122389296681

Share