Ffit am Nawdd – hyfforddiant

Ffit am Nawdd – hyfforddiant

16/04/2019
10:00 am – 4:00 pm

CAVS, 18 Heol y Frenhines, CAERFYRDDIN SA31 1JT

Canlyniadau dysgu

Erbyn diwedd y cwrs, bydd cyfranogwyr:

  • yn dysgu sut i ysgrifennu ceisiadau am nawdd sy’n gryno ac sy’n darbwyllo
  • yn deall sut y gall ymchwil da, canlyniadau realistig a chyllidebu cywir wella’r posibilrwydd y bydd cais yn cael ei dderbyn
  • yn gallu adeiladu perthnasau gyda’r rhai sy’n rhoi nawdd a chwrdd â’u disgwyliadau

AM DDIM

Ffoniwch ni er mwyn bwcio eich lle: 01267 245 555 neu ebost admin@cavs.org.uk

Share