Gweithdai am ddim – Cyflwyniad i PQASSO a Nod Ansawdd PQASSO

Gweithdai am ddim – Cyflwyniad i PQASSO a Nod Ansawdd PQASSO

Ydych chi am gryfhau trefniadau llywodraethu, ganfod risg yn well, darparu gwasanaethau gwell i ddefnyddwyr, gwella arferion gweithredu ac arddangos canlyniadau yn well yn eich mudiad trydydd sector?

Os felly ymunwch â ni am ddwy awr yn un o’n gweithdai am ddim i gael gwybod mwy am safon ansawdd PQASSO.

Pwy ddylai ddod? Unrhyw un sydd â diddordeb mewn datblygu a chefnogi mudiadau trydydd sector cryf gan gynnwys ymddiriedolwyr, staff, gwirfoddolwyr, cyllidwyr, comisiynwyr a rheolwyr contractau.
Ewch i wefan NCVO i gadw lle yn un o’r gweithdai:

  • 11 Ionawr, 2018 – Caerdydd
  • 14 Chwefror, 2018 – Caerfyrddin
  • 28 Mehefin, 2018 – Bae Colwyn
  • 15 Hydref, 2018 – Caerdydd

Am ragor o wybodaeth cysylltwch gyda Heledd Kirkbride, Swyddog PQASSO Cymru – heledd.kirkbride@ncvo.org.uk | 07376 602320

Share