Sesiwn Gwybodaeth Cyfaill mewn Angen 09.12.20

Sesiwn Gwybodaeth Cyfaill mewn Angen 09.12.20

Fe’ch gwahoddir i gyfarfod Zoom on 18 Tachwedd i gael gwybod mwy o cyfle ariannu yng Ngorllewin Cymru Cyfaill mewn Angen ac i ofyn cwestiynau.

Mae’r cynllun ar gael i grwpiau a mudiadau i gynnig am hyd at £2000 i gefnogi CYFEILLIO ac i’w wario erbyn diwedd Mawrth 2021.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 4ydd Ionawr 2021.

Mwy o wybodaeth am Cyfaill mewn Angen 

09.12.20 11am via ZOOM

Cofrestrwch ymlaen llaw ar gyfer y cyfarfod hwn:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEucOCvrz0rGdB4nxC0MJUjGGjPL1318YHa

Ar ôl cofrestru, byddwch yn derbyn e-bost o gadarnhad sy’n cynnwys gwybodaeth am ymuno â’r cyfarfod.

Share