Cyfaill mewn Angen

Cyfaill mewn Angen

Mae’r cynllun hwn ar gael i grwpiau a mudiadau i wneud cais am hyd at £2000 i gefnogi CYFEILLIO ar gyfer pobl 50+ ar hyd a lled Gorllewin Cymru

NODAU’R GRONFA

  1. Hyrwyddo menter Cyfaill mewn Angen a/neu integreiddio gyda Rhaglen Cyfaill mewn Angen
  2. Codi ymwybyddiaeth a gwella parodrwydd pobl i dderbyn cyfeillio a gwasanaethau cymorth sy’n cysylltu, cyfathrebu, cydlynu a/neu’n cysuro
  3. Defnyddio dulliau digidol i wella cysylltiadau cymdeithasol rhwng pobl sy’n profi unigedd cymdeithasol a gwirfoddolwyr anffurfiol/ffurfiol. Rhagwelir y gwneir hyn trwy wella’r cysylltiadau gyda phrosiectau digidol lleol sydd ar gael yn barod, gwella gwybodaeth, sgiliau, hyder ac adnoddau digidol gwirfoddol a phobl sydd angen cymorth fel ei gilydd.
  4. Rydym yn croesawu ceisiadau partneriaeth/cydweithredol.

Gall ymgeisyddion a chanddynt gyfansoddiad ffurfiol wneud cais am hyd at £2,000.  Mae hyn yn cynnwys mudiadau gwirfoddol neu fentrau cymdeithasol sy’n hunan-lywodraethol, nid er mwyn elw sy’n dosbarthu a gweithio er budd y cyhoedd/y gymuned – yn ogystal â Chynghorau Tref a Chymuned.

Yr ydym yn ymestyn y terfyn amser Dydd Gwener 27 Tachwedd 2020, 12 hanner dydd

Mae ffurflenni cais ar gael gan CAVS
01267 245555 admin@cavs.org.uk

Share