Cronfa i Gymru

Cronfa i Gymru

Cronfa i Gymru yn agored i geisiadau o’r 1af o Ragfyr.

Y dyddiad cau i gyflwyno cais yw 31ain o Ionawr.

Mae grantiau rhwng £500 a £1,000 ar gael ar gyfer grwpiau cymunedol bach sy’n cael eu gyrru gan wirfoddolwyr, ac y mae eu prosiectau’n anelu at sicrhau un o’r pum canlyniadau canlynol:

  • Gwella cyfleoedd bywyd pobl
  • Adeiladu cymunedau cryfach
  • Gwella amgylcheddau gwledig a threfol
  • Hybu cymunedau a phobl iachach a mwy gweithgar
  • Magu etifeddiaeth a diwylliant

Mwy o wybodaeth ar ein gwefan – http://www.cfiw.org.uk/cym/grantiau/33-cronfa-i-gymru

Share