Cyngor ar Nawdd

Gwasanaethau cynghori ar nawdd CAVS

Mae staff CGGS yn darparu gwasanaeth rhad ac am ddim i’ch helpu chi i ddod o hyd i ffynonellau nawdd sy’n addas ar gyfer gweithgareddau eich grwp.

Trwy ddefnyddio adnoddau helaeth, fe allwn chwilio trwy amrywiaeth o ymddiriedolaethau elusennol a rhai sy’n cynnig grantiau. Yn ychwanegol at hyn, mae gan y staff wybodaeth ynglyn â grantiau lleol, rhanbarthol a cenedlaethol, a chyfeirlyfrau a chanllawiau ar gyfer ffynonellau nawdd eraill.

Wedi dod o hyd i ffynonellau addas o nawdd, mae’r staff yn gallu eich helpu chi drwy’r broses o lunio cais .

Cysylltwch â’r adran grantiau ar ffôn 01267 245555, ebost admin@cavs.org.uk

Chwilio am gyllid

Mae gan CAVS borth ariannu rhad ac am ddim i helpu chi dod o hyd i gyllid i gefnogi amrywiaeth o weithgareddau a phrosiectau. 

Mae’r porth cyllid yn rhad ac am ddim ac yn hawdd i’w ddefnyddio sy’n eich galluogi i chwilio filoedd o gynlluniau cyllido perthnasol mewn dim ond ychydig o gamau hawdd

  • Cofrestru ar-lein rhad ac am ddim
  • Y wybodaeth ddiweddaraf gynhwysfawr 24 awr ar gyfer cyllid
  • Cynllun llawn a manylion cyswllt i gysylltu’n uniongyrchol gyda darparwyr cyllid
  • Chwilio am gyllid mewn 60-eiliad neu gategori bori ar gyfer mynediad hawdd a chyflym
  • Chwiliwch miloedd o gynlluniau cyllido mewn dim ond ychydig o gamau syml

Dilynwch y linc am fynediad at y gwasanaeth AM DDIM a dechrau dod o hyd i gyfleoedd ariannu heddiw: http://www.idoxopen4community.co.uk/cavs

Unwaith y byddwch wedi gwneud eich chwiliad gall CAVS eich helpu i adnabod y cyllidwyr a fyddai’n addas a orau ar gyfer eich prosiect a’ch cefnogi ymhellach os oes angen.

Os nad oes gennych y cyfleusterau i gynnal chwiliad eich hun neu os hoffech CAVS i gynnal un i chi rydym yn fwy na pharod i wneud hyn cysylltwch â ni ar 01267 245555 neu e-bostiwch admin@cavs.org.uk

Share