Cyngor ar Nawdd

Cyllido Cymru yw’r llwyfan newydd i chwilio am gyllid i’r trydydd sector yng Nghymru.

Fe’i datblygwyd gan rwydwaith Cefnogi Trydydd Sector Cymru i alluogi mudiadau trydydd sector i chwilio drwy gannoedd o gyfleoedd am grantiau ac arian benthyg o ffynonellau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol.

Gwasanaethau cynghori ar nawdd CAVS

Mae staff CGGS yn darparu gwasanaeth rhad ac am ddim i’ch helpu chi i ddod o hyd i ffynonellau nawdd sy’n addas ar gyfer gweithgareddau eich grwp.

Trwy ddefnyddio adnoddau helaeth, fe allwn chwilio trwy amrywiaeth o ymddiriedolaethau elusennol a rhai sy’n cynnig grantiau. Yn ychwanegol at hyn, mae gan y staff wybodaeth ynglyn â grantiau lleol, rhanbarthol a cenedlaethol, a chyfeirlyfrau a chanllawiau ar gyfer ffynonellau nawdd eraill.

Wedi dod o hyd i ffynonellau addas o nawdd, mae’r staff yn gallu eich helpu chi drwy’r broses o lunio cais.

Cysylltwch â’r adran grantiau ar ffôn 01267 245555, ebost admin@cavs.org.uk

Share