Cyngor ar Nawdd

Gwasanaethau cynghori ar nawdd CAVS

Mae staff CGGS yn darparu gwasanaeth rhad ac am ddim i’ch helpu chi i ddod o hyd i ffynonellau nawdd sy’n addas ar gyfer gweithgareddau eich grwp.

Trwy ddefnyddio adnoddau helaeth, fe allwn chwilio trwy amrywiaeth o ymddiriedolaethau elusennol a rhai sy’n cynnig grantiau. Yn ychwanegol at hyn, mae gan y staff wybodaeth ynglyn â grantiau lleol, rhanbarthol a cenedlaethol, a chyfeirlyfrau a chanllawiau ar gyfer ffynonellau nawdd eraill.

Wedi dod o hyd i ffynonellau addas o nawdd, mae’r staff yn gallu eich helpu chi drwy’r broses o lunio cais .

Cysylltwch â’r adran grantiau ar ffôn 01267 245555, ebost admin@cavs.org.uk

Chwilio am gyllid trwy Idox

http://www.idoxopen4community.co.uk/cavs

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra ond o 1 Ebrill 2018 ymlaen ni fydd porth cyllido Open4Community ar gael mwyach yn ei ffurf bresennol.

Rydym yn gwerthfawrogi pwysigrwydd cyfleuster chwilio am gyllid i’r trydydd sector ac yn falch o roi gwybod i chi fod Cefnogi Trydydd Sector Cymru (WCVA a’r Cynghorau Gwirfoddol Sirol) yn datblygu system bwrpasol i Gymru a fydd yn darparu’r un lefel o nodweddion â’r pyrth presennol. Bwriadwn lansio’r system newydd erbyn Medi 2018.

Rydym yn ymdrechu i ddod o hyd i ateb ar gyfer y cyfnod interim a byddwn yn eich hysbysu cyn gynted ā phosib.

Share