Canolfan Deuluol Garnant – GARDDWR CYMUNEDOL ALLGYMORTH

Canolfan Deuluol Garnant – GARDDWR CYMUNEDOL ALLGYMORTH

(GORCHWYL MAMOLAETH, yn erbyn 31 Mawrth 2019)

16 awr yr wythnos (Dydd Mercher, Dydd Iau, Bore Dydd Sadwrn)

£7,353 y flwyddyn

Mae cymhwyster perthnasol neu brofiad mewn datblygiad cymunedol neu ofal cymdeithasol a/neu weithio gyda rhieni a phlant ifanc. Mae cymhwyster ym maes garddwriaeth yn ddymunol.

I gael pecyn cais, danfonwch e-bost at admin@plantdewi.co.uk

Yn amodol ar wiriadau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a Geirdaon

Dyddiad cau: Dydd Gwener 22 Mehefin 2018

Ariennir gan y Loteri Cenedlaethol drwy gyfrwng y Gronfa Loteri Fawr

Share