GDPR a Seiberddiogelwch – Cadw Eich Mudiad yn Ddiogel

GDPR a Seiberddiogelwch – Cadw Eich Mudiad yn Ddiogel

Crundale Village Hall

9.30am – 1pm

Gorffennaf 16 2018

Ydy eich mudiad yn cadw gwybodaeth bersonal am y bobl rydych chi’n ymwneud â nhw?

Os ydyw, bydd angen I chi gydymffurfio a’r rheoliadau diogelu data newydd Wyddech chi fod modd atal 80% o seiberdroseddau yn hawdd? Peidiwch â phoeni! Mae’r digwyddiad ymarferol, ddi-jargon a di-dâl hwn yn cynnig dau sesiwn, gan gynnwys:

  • Rhesymoli GDPR – goblygiadau, cynghorion ac atebion ymarferol i’ch mudiad chi.Ann a Bezodis, o Anna Bezodis Training & Consultancy
  • Seiberddiogelwch – sut i ddiogelu eich mudiad rhag troseddau cyfrifiadurol. Symon Kendall , o Uned Seiberdroseddau Rhanbarthol TARIAN

Mae hwn yn ddigwyddiad di-dâl. Cadwch eich lle ar Eventbrite – nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael. Neu, os am wybodaeth bellach, e-bostiwch development@pavs.org.uk neu ffoniwch 01437 769422.

Share