Cymorth i’ch Cymuned Ymgysylltu’n Ddigidol!

Cymorth i’ch Cymuned Ymgysylltu’n Ddigidol!

Dolen Gymunedol Geltaidd – Briffcês Digidol

Mae yna ddigon o amser o hyd i gael eich dwylo ar offer digidol arloesol ar gyfer eich cymuned. Os nad ydych eisoes wedi clywed, rydyn ni’n hyrwyddo’r defnydd o offer digidol ar draws Sir Gâr.

Cyfanswm cost y pecyn fydd £400, ac fe fydd Dolen Gymunedol Geltaidd yn dod o hyd i hanner y gost gan ddefnyddio nawdd gan BT (£10,000). Fe fydd unrhyw safle cymunedol yn gallu ceisio am yr offer digidol, ac fe fydd gofyn iddo ddarparu’r cyfanswm o £200.

Mae unrhyw grŵp cymunedol yn dal i allu ceisio am yr offer, ond fe fydd gofyn talu’r swm llawn o £400 (mae’n dal i fod yn rhatach oherwydd rydyn ni’n prynu swmp). Neu, fel arall, rydyn ni’n annog grwpiau i brynu’r pecynnau trwy unrhyw safle cymunedol gerllaw, er mwyn iddynt fod yn gymwys i gael yr Arian Cyfatebol gan BT.

Darperir hyfforddiant ar ddefnyddio’r offer hefyd, gan ddangos sut i greu/golygu ffilm a sain digidol. Fe fydd hyn wedi ei gynnwys fel rhan o’r pecyn, a gellir ei gyflwyno ar adeg addas.

Fe fydd y canlynol wedi eu cynnwys o fewn pecyn:

  • Camera Olympus VG130 (14mp) + Cas + Cerdyn SDHC 8gb
  • Camcorder Toshiba S30 (1080 HD) + Cas + Cerdyn SDHC 8gb
  • Recordydd Sain H1 Zoom + Cas + Cerdyn SD Micro 2gb
  • Gwegamera Logitech 720 HD
  • Penset Logitech
  • Briffcês Clubman AL-18 (cas â chlo gyda strap)
  • Treipod Hama (126cm)
  • Cofbin USB 16gb
  • Hyfforddiant technoleg cyfryngau digidol, gan ddefnyddio’r offer a ddarperir.

Fe fydd yr holl eitemau yn dod yn eu pecynnau gwreiddiol, heb eu hagor, gyda’r holl geblau a’r ategolion wedi eu cynnwys

Dychweler y slip a ddarperir os hoffech chi gyflwyno cais i’r cynllun. Cysylltwch â ni ar 01267 245555 neu e-bostiwch ccl@cavs.org.uk os oes unrhyw gwestiynau gennych.

Share