Bydd elusennau’n gallu hawlio ad-daliadau Cymorth Rhodd ar-lein

Bydd elusennau’n gallu hawlio ad-daliadau Cymorth Rhodd ar-lein

Cyn hir, bydd elusennau’n gallu hawlio ad-daliadau Cymorth Rhodd ar-lein

Mae HMRC wedi ysgrifennu at 110,000 o elusennau a Chlybiau Chwaraeon Amatur Cymunedol i ddweud wrthynt y gallant, o 22 Ebrill ymlaen, gofrestru i hawlio ad-daliadau ar-lein.

Cyflwynwyd y system, a elwir yn Elusennau Ar-lein, yn dilyn adborth gan elusennau. Dyma oedd gan Sajid Javid, Ysgrifennydd Economaidd yn y Trysorlys, i’w ddweud: “Mae’r sector elusennol, a’r gwasanaethau amhrisiadwy y mae’n eu darparu ar gyfer miliynau o bobl ar hyd a lled y wlad, cyn bwysiced ag erioed.

‘Mae Elusennau Ar-lein yn gam arwyddocaol tuag at leihau’r baich gweinyddol sy’n gallu llethu elusennau. Prosesir hawliadau’n gynt a cheir gwared â chostau postio ac oedi. Bydd y gwasanaeth yn fwy cywir, gydag archwiliadau awtomatig yn rhan o’r drefn.’

Bydd Cynllun Rhoddion Bach Cymorth Rhodd (GASDS) hefyd yn cael ei gyflwyno ym mis Ebrill. Bydd hwn yn caniatáu i elusennau a CASC hawlio taliadau ategol ar roddion ariannol o £20 neu lai, heb orfod casglu datganiadau Cymorth Rhodd.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau am y newidiadau hyn, yna cysylltwch ag Eileen Kinsman, y Swyddog Cymorth Rhodd yn WCVA ar 0800 2888 329, givingwales@wcva.org.uk neu piciwch draw i un o’n Cymorthfeydd Cofrestru ar gyfer Cymorth Rhodd.

Share