gofod3 2019

gofod3 2019

Archebwch ddigwyddiad a man arddangos yn gofod3 2019 nawr

Canslwch eich cynlluniau i gyd ar gyfer 21 Mawrth 2019 gan fod y digwyddiad mwyaf i’r trydydd sector yng Nghymru yn ôl yn Stadiwm Dinas Caerdydd.

Gwnewch gais am ddigwyddiad neu fan arddangos

Ar gyfer 2019, oherwydd galw mawr, yn lle cynnig mannau arddangos a digwyddiadau i’r cyntaf i’r felin fe fyddwn yn dewis y ceisiadau sy’n cyd-fynd orau ag ysbryd y digwyddiad.

Mae gofod3 yn cynnig cyfle i’r trydydd sector ddysgu oddi wrth ei gilydd, ac ysgogi ac ysbrydoli ei gilydd. Os ydych yn credu y gallwch helpu i wneud gofod3 yn ddigwyddiad gwell a mwy fyth eleni drwy ysbrydoli pobl yno, darparu cynnwys diddorol i’r sector, neu annog trafodaeth, fe fyddem wrth ein boddau o glywed gennych.

Pam cynnal rhywbeth yn gofod3?

gofod3 yw’r achlysur blynyddol i’r trydydd sector ddod at ei gilydd a chreu newid yng Nghymru. Y llynedd cawsom:

  • Dros 600 o ymwelwyr
  • 60 o fudiadau o sawl sector gwahanol yn ein man arddangos bywiog
  • 70 o wahanol ddigwyddiadau a gweithgareddau

Mae sawl rheswm gwahanol i gynnal digwyddiad neu stondin arddangos yn gofod3. Efallai fod angen i chi lansio ymgyrch newydd; neu o bosib yr hoffech ddweud wrth gynulleidfa eang o’r trydydd sector am wasanaeth y gallwch ei gynnig iddyn nhw. Fe fyddai’n gyfle hefyd i gasglu barn y sector am fater penodol.

Beth bynnag yw’ch rheswm, mae stondin neu ddigwyddiad yn gofod3 yn ffordd hawdd a di-lol o gyfleu’ch neges i’r trydydd sector yng Nghymru.

I gael gwybod mwy am fannau arddangos neu ddigwyddiadau yn gofod3 2019 gan gynnwys manylion prisiau ewch ar wefan gofod3.

Share