gofod3 Stadiwm Dinas Caerdydd | 21 Mawrth 2019

gofod3 Stadiwm Dinas Caerdydd | 21 Mawrth 2019

Mae’r cyfnod cofrestru ar gyfer gofod3, yr achlysur blynyddol mwyaf i’r trydydd sector yng Nghymru, nawr ar agor! Eleni fe fyddwn ni yn Stadiwm Dinas Caerdydd ar 21 Mawrth 2019 – ymunwch â ni i ddathlu trydydd sector Cymru a dod ynghyd â chymysgedd amrywiol o bobl sy’n ysgogi newid ar hyd a lled y wlad.

Dyma gyfle i dreulio diwrnod i ffwrdd o’r ddesg yn rhwydweithio ac yn datrys problemau â thros 600 o ymwelwyr eraill o elusennau a grwpiau gwirfoddol blaenllaw o bob cwr o Gymru.

Gallwch ddefnyddio’ch amser yn gofod3 i ddysgu sut i wella’ch brand, rhoi’ch cenhadaeth wrth wraidd eich marchnata, dweud eich dweud ar bynciau llosg megis ffydd y cyhoedd a chaffael yn y sector cyhoeddus, dyfnhau’ch dealltwriaeth o ffrydiau cyllido a chodi arian, deall beth ar y ddaear sy’n mynd ymlaen gyda Brexit – neu hwylio o gwmpas y sesiynau defnyddiol ac amserol lu y mae WCVA wedi’u trefnu ar y cyd â’r sector.

Eleni fe fyddwn yn cyflwyno Safbwynt  yn theatr gofod3- cyfres o sgyrsiau byr lle bydd siaradwyr amrywiol yn traddodi darlithoedd cryno ar bynciau megis caredigrwydd ac arweinyddiaeth.

Yn ogystal, rydym yn manteisio ar yr achlysur hwn i amlygu’r gwaith arbennig y mae’r trydydd sector yn ei wneud i gefnogi pobl yng Nghymru – felly cysylltwch â ni os oes gennych stori ysbrydoledig neu enghraifft o waith arloesol yr hoffech ei rhannu â’r sector.

gofod3 yw ein lle ni i ysbrydoli, ysgogi ac arloesi. Peidiwch â methu’r cyfle unigryw hwn i feddwl, dysgu a chydweithio ag eraill yn y trydydd sector.

Cofrestrwch am ddim ar www.gofod3.cymru,

Share