Digwyddiadau Ymgysylltu – Llywodraethau Da

Digwyddiadau Ymgysylltu – Llywodraethau Da

Digwyddiadau Wythnos Ymddiriedolwyr i edrych ar ffyrdd i gryfhau llywodraethu ym mudiadau trydydd sector

Fel rhan o Wythnos Ymddiriedolwyr 2017 bydd Cefnogi Trydydd Sector Cymru yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau ar thema llywodraethu.

Mae llywodraethu da yn hanfodol wrth redeg unrhyw fudiad trydydd sector, ond wrth i’r amgylchedd allanol newid yn gyflym gan roi pwysau cynyddol ar fudiadau, mae ar ymddiriedolwyr angen arweiniad hwylus i’w cefnogi i osod a chynnal safonau uchel wrth lywodraethu.

Bydd y digwyddiadau yn edrych ar y datblygiadau rhanbarthol a chenedalethol diweddaraf sy’n ymwenud â llywodraethu ac yn cynnwys siaradwyr ar y Cod Llywodraethu newydd i Elusennau yn ogystal â PQASSO, nod ansawdd ar gyfer y trydydd sector.

Bydd y digwyddiadau yn cael eu cynnal mewn tri lleoliad gwahanol ar draws Cymru yn ystod Tachwedd a Rhagfyr:

  • 14 Tachwedd 2017 (9.30am- 12.30pm), Eglwys Gymunedol Baglan, Pen-y-bont
  • 16 Tachwedd 2017 (9.30am-12.30pm), Clwb Criced Bae Colwyn, Bae Colwyn, Conwy
  • 8 Rhagfyr 2017 (9.30am-12.30pm), Neuadd Gymunedol Crundale, Crundale, Sir Benfro

Am fwy o wybodaeth ac i archebu eich lle ewch i: www.cefnogitrydyddsector.cymru

Share