Ym mis Ebrill, ffarweliodd CAVS ag aelod o staff a
roddodd gyfnod hir o wasanaeth i’r gymdeithas.
Dechreuodd Sian Johnson, un o’n Gweinyddwyr
Cymorth, weithio i CAVS ym mis Ebrill 1999.
Mae wastad wedi bod yn barod iawn i gyfrannu fel
aelod o dîm, roedd yn boblogaidd ymhlith ei
chydweithwyr a chydag aelodau eraill y trydydd
sector a’r cyhoedd sydd wedi ei chyfarfod dros y
blynyddoedd.
Pob hwyl a dymuniadau gorau i’r dyfodol Sian a
diolch iti am dy ymroddiad i CAVS dros yr 21
mlynedd diwethaf

Share