Cynllun Lle Arbennig

Cynllun Lle Arbennig

Bydd y Cynllun Lle Arbennig yn ariannu prosiectau mewn ardaloedd sydd wedi ymrwymo i ymgorffori treftadaeth a diwylliant fel rhan greiddiol o gynlluniau lleol a phenderfynu. Trwy gryfhau’r cysylltiadau rhwng sefydliadau treftadaeth, dinesig a chymunedol, a thrwy gynnwys pobl, bydd prosiectau yn gwella’r rhan y mae treftadaeth a diwylliant yn ei chwarae o ran ddyfodol pob lle sy’n cymryd rhan yn y Cynllun. Ymhen amser, bydd hyn yn arwain at fanteision cymdeithasol ac economaidd y gall treftadaeth a diwylliant eu cyflawni.

Mae hwn yn gynllun peilot. Bydd yn ariannu gweithgareddau y gellir adeiladu arnynt yn y dyfodol, a gellir rhannu’r hyn a ddysgir o hynny gydag ardaloedd eraill.

Amcanion

Bydd y Cynllun Lle Arbennig yn galluogi sefydliadau treftadaeth a diwylliannol i wneud newid sylweddol o ran y ffordd y maent yn gweithio gyda’i gilydd, a chyda sefydliadau mewn sectorau eraill, er mwyn i dreftadaeth a diwylliant gyfrannu mwy i ddiwallu amcanion cymdeithasol ac economaidd lleol.

Beth fydd y Cynllun Lle Arbennig yn ei wneud?

Bydd y Cynllun Lle Arbennig yn ariannu rhwng 5 ac 8 o leoedd ledled Cymru i gyflawni’r canlynol:

  • Adeiladu ar bartneriaethau presennol gyda’r sectorau treftadaeth a diwylliannol er mwyn gwneud y mwyaf o’u cyfraniad cymdeithasol ac economaidd
  • Adeiladu partneriaethau newydd i wireddu’r cyfraniad hwn ac ysgogi adnoddau yn y sector i gefnogi hynny
  • Datblygu partneriaethau rhwng y sector treftadaeth a mentrau sy’n seiliedig ar le sy’n gweithredu yng Nghymru er budd pawb fel bod cyfraniad y sector a’r potensial am ragor o gydweithio yn y dyfodol yn cael eu cydnabod a’u cefnogi gan gynlluniau a strategaethau tymor hir ar gyfer yr ardal a chymunedau

Bydd y cynllun yn galluogi lleoedd ledled Cymru i roi treftadaeth a diwylliant wrth wraidd gweledigaeth y dyfodol ar gyfer eu hardal.

Er mwyn gwneud cais o dan y Cynllun hwn, mae rhaid i chi gyflwyno Mynegiant o Ddiddordeb erbyn canol dydd 14 Awst 2017

https://www.greatplacescheme.org.uk/cymru

Share