Dyblu Eich Degpunt -Localgiving

Dyblu Eich Degpunt -Localgiving

Mae CAVS a Purple Routes yn cymryd rhan yn ymgyrch Dyblu Eich Degpunt Localgiving, sy’n lansio ar 17eg Hydref

Bydd yr ymgyrch yn cyfateb rhoddion unigol bunt am bunt hyd at £10. Bydd rhoddion misol yn cael eu cyfateb i hyd at £10 am 6 mis (ar ôl 6 rhodd gychwynnol).

.Mae’r ymgyrch yn lansio am 10am ar yr 17eg Hydref a bydd yn para nes bod y cyllid cyfatebol yn dod i ben (neu ddydd Iau 16eg Tachwedd – pa un bynnag fydd yn digwydd gyntaf)

Rhowch Cyfraniad i CAVS:

  

Rhowch Cyfraniad I Prosiect Chwarae Llwybrau Porffor

Share