Grantiau Dan Arweiniad Pobl Ifanc GwirVol 18/19

Grantiau Dan Arweiniad Pobl Ifanc GwirVol 18/19

Neges gyflym wrth Banel Grant Ieuenctid CAVS, i ddweud bod y Grantiau Dan Arweiniad Pobl Ifanc 2018/19  ar agor.

Pecyn cais.

Canllawiau I Ymgeiswyr

Grantiau Dan Arweiniad Pobl Ifanc GwirVol

    • Mae cyfanswm o £3,200 ar gael i grwpiau i gefnogi nifer o wahanol brosiectau a gweithgareddau gwirfoddol bychain dan arweninad ac yn cael eu cynnal gan pobl ifanc rhwng 14-25 mlwydd oed.
    • Bydd ceisiadau i fyny at uchafswm o £1000 yn cael eu hystyried am arian anailadroddol (unwaith ac am byth).
    • Dyddiad cau am geisiadau yw 12pm Dydd Iau, Mai 31 2018.
Share