Grant dan Arweiniad Ieuenctid GwirVol – dyddiad cau NEWYDD

Grant dan Arweiniad Ieuenctid GwirVol – dyddiad cau NEWYDD

Grant dan Arweiniad Ieuenctid GwirVol

Neges gan Banel Grant Ieuenctid CAVS: Mae Grantiau dan Arweiniad Ieuenctid 2020/21 ar agor ar hyn o bryd.

Mae cyfanswm o £ 5000 ar gael i grwpiau, i gefnogi ystod o brosiectau a gweithgareddau gwirfoddoli bach, dan arweiniad a chyflawnir gan bobl ifanc rhwng 14-25 oed.

Bydd ceisiadau o hyd at uchafswm o £ 1000 yn cael eu hystyried ar gyfer cyllid anghylchol (unwaith ac am byth).

Cysylltwch ag alud.jones@cavs.org.uk i gael Pecyn Cais

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 20 Ionawr 2021

Share