Hafan Cymru: Swyddog Datblygu Busnes

Hafan Cymru: Swyddog Datblygu Busnes

ARDAL: Gogledd Cymru

ORIAU: 22.5 yr wythnos

CYFLOG: £18,400 y flwyddyn

CYF: 52.BDO

PARHAOL SWYDDFA: Y Brif Swyddfa, Caerfyrddin

DYDDIAD CAU: Canol dydd 17.09.18

CYFWELIADAU: 26.09.18

Dim cyswllt asiantaeth
Nid ydym yn derbyn CVs

YDYCH CHI EISIAU GWEITHIO AR GYFER SEFYDLIAD BLAENGAR, DEINAMIG & SY’N EDRYCH l’R DYFODOL? YDYCH CHI EISIAU GWNEUD GWAHANIAETH I FYWYDAU POBL ERAILL?

I weithio i gyflogwr sy’n gwerthfawrogi a hyrwyddo cyfle cyfartal ewch i:

https://www.hafancymru.co.uk/career-opportunities/

Share