Hafan Cymru Cyfleoedd Gyrfa

Hafan Cymru Cyfleoedd Gyrfa

Cymdeithas dai elusennol yw Hafan Cymru sy’n cynnig tai â chymorth i menywod, ddynion,  eu phlant a phobl ifanc ledled Cymru. Rydym yn gweithio’n bennaf gyda rhai sy’n dianc rhag cam-drin domestig, gan eu helpu i adfer eu hannibyniaeth.

Gweinyddwr Gwasanaethau Cwsmeraid Caerfyrddin
Cynorthwyydd Gwasanaethau Cwsmeraid Caerfyrddin
Cynghorydd Trais Domestig Annibynnol (IDVA) Dyfed-Powys

Dyddiad Cau: 4.6.18

I weithio i gyflogwr sy’n gwerthfawrogi a hyrwyddo cyfle cyfartal ewch i: www.hafancymru.co.uk

Share