Hafan Cymru Cyfleusterau Cynhadledd a Chyfarfod

Hafan Cymru Cyfleusterau Cynhadledd a Chyfarfod

Mae Ystafelloedd Hafan Cymru yng Nghaerfyrddin yn cynnig dewis o 3 lle cyfarfod o safon uchel, sydd ar gael ar dermau hyblyg.

Rydym yn cynnig:

 • Lle cyfarfod modern a chyflawn
 • Parcio am ddim
 • Yn hawdd i’w ddarganfod (cyferbyn Matalan ac yn lle hawdd ei gyrraedd o briffyrdd Caerfyrddin)
 • Gellir cerdded o’r Orsaf Drenau
 • Lluniaeth llawn ar gael
 • Gwasanaeth cyfeillgar ac hyblyg
 • Cyfleusterau Bwrdd Gwyn Rhyngweithiol a Fideogynadledda.

Cysylltwch â ni am bris manwl ond am bris awgrymedig dyma yw ein cyfradd hurio safonol:

 • Ystafell Dderwen (Ystafell fawr) – Hyd at 20 cynrychiolydd mewn steil ystafell bwrdd neu 40 cynrychiolydd mewn steil theatr.
  • Diwrnod Cyfan – £100 Hanner Diwrnod – £60
 • Ystafell Helyg (Ystafell o faint canolig)  – Hyd at 8 cynrychiolydd mewn steil ystafell bwrdd.
  • (Mae gan Ystafell Helyg ymraniad hyblyg y gallai ddefnyddio i gysylltu ag Ystafell Dderwen.)
  • Diwrnod Cyfan – £40 Hanner Diwrnod – £25
 • Ystafell Fedwen (Ystafell fach) – Hyd at 6 cynrychiolydd mewn steil ystafell bwrdd.
  • Diwrnod Cyfan – £35 Hanner Diwrnod – £20

LLUNIAETH

Mae Te, Coffi a Bisgedi ar gael am £1 y cynrychiolydd (bob egwyl). Mae yna hefyd dewis cynhwysol o opsiynau bwffe ar gael sydd yn addas am bob angen deietegol. Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.

POLISI DIDDYMIAD

Bydd rhaid talu ffi llawn am archebion sydd wedi’u diddymu gyda llai na 5 diwrnod o rybudd.

Bydd rhaid talu hanner y ffi am archebion sydd wedi’u diddymu gyda llai na 10 diwrnod o rybudd.

Am ragor o wybodaeth ebostiwch bookings@hafancymru.co.uk, neu ffoniwch 01267 225555.

www.hafancymru.co.uk

Share