Hafan Cymru: Cydlynydd Cyswllt Cyflogaeth

Hafan Cymru: Cydlynydd Cyswllt Cyflogaeth

Abertawe

ORIAU: 37

CYFLOG: £20,200 yn codi £20,500 ar ôl gorffen cyfnod prawf o 6 mis yn llwyddiannus

CYF: 38.ELC SNPT

Cymraeg nid yn hanfodol

Cyfnod Penodol hyd 31.12.19

Swyddfa: Abertawe

Dyddiad Cau: 12 canol dydd 19.07.18

Cyfweliadau: 01.08.18

Mwy o wybodaeth: http://www.hafancymru.co.uk/cy/cyfleoedd-gyrfa/employment-link-coordinator/ 

Dim cyswllt asiantaeth
Nid ydym yn derbyn CVs

Sy’n ofynnol are gyfer y swydd: Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) Uwch & rhestr ar gyfer gweithlu plant & oedolion

YDYCH CHI EISIAU GWEITHIO AR GYFER SEFYDLIAD BLAENGAR, DEINAMIG & SY’N EDRYCH l’R DYFODOL? YDYCH CHI EISIAU GWNEUD GWAHANIAETH I FYWYDAU POBL ERAILL?

I weithio i gyflogwr sy’n gwerthfawrogi a hyrwyddo cyfle cyfartal ewch i: http://www.hafancymru.co.uk

Share