Hafan Cymru – Finance Officer – 08.03.17

Hafan Cymru – Finance Officer – 08.03.17

Cymdeithas dai elusennol yw Hafan Cymru sy’n cynnig tai â chymorth i menywod, ddynion,  eu phlant a phobl ifanc ledled Cymru. Rydym yn gweithio’n bennaf gyda rhai sy’n dianc rhag cam-drin domestig, gan eu helpu i adfer eu hannibyniaeth.

Hafan Cymru is a charitable housing association that provides housing and support to women, men and their children and young people across Wales. We primarily work with those escaping domestic abuse, helping them regain their independence.

Finance Officer

ACCA trainee

37 hours per week

£16,500 rising to £17,000 on successful completion of 6 months’ probation plus study support

Permanent

REF: 18FO

Swyddfa/Office:Pensarn

Dyddiad cau/Closing date: Canol dydd/12:00 noon 08.03.2017

Cyfweliadau/Interviews:14.03.2017

I weithio i gyflogwr sy’n gwerthfawrogi a hyrwyddo cyfle cyfartal ewch i:

To work for an employer that values and promotes equality of opportunity visit:

 

 

www.hafancymru.co.uk

Dim cyswllt asiantaeth/No agency contact

Nid ydym yn derbyn CVs/ No CVs will be accepted

 

Share