Hafan Cymru: Rheolwr Iechyd a Diogelwch

Hafan Cymru: Rheolwr Iechyd a Diogelwch

Rheolwr Iechyd a Diogelwch

ORIAU: 30 yr wythnos

CYFLOG: £32,000 pro rata y flwyddyn

TYMOR PENODOL

CYF: 68.HSM

SWYDDFA: Prif Swyddfa, Pensarn, Caerfyrddin

DYDDIAD CAU: Canol dydd 22/01/2019

CYFWELIADAU: 29/01/2019

Dim cyswllt asiantaeth
Nid ydym yn derbyn CVs

YDYCH CHI EISIAU GWEITHIO AR GYFER SEFYDLIAD BLAENGAR, DEINAMIG & SY’N EDRYCH l’R DYFODOL? YDYCH CHI EISIAU GWNEUD GWAHANIAETH I FYWYDAU POBL ERAILL?

I weithio i gyflogwr sy’n gwerthfawrogi a hyrwyddo cyfle cyfartal ewch i:

https://www.hafancymru.co.uk/career-opportunities/

Share