Hafan Cymru: Rheolwr Gweithrediadau

Hafan Cymru: Rheolwr Gweithrediadau

Oriau: 37

Parhaol Lleoliad Swyddfa: Siop Un Alwad Caerfyrddin, gyda theithio rheolaidd o gwmpas Sir Benfro

Cyflog: £25,000 y flwyddyn

Cyf: 1902.OMP Disgrifiad swydd llawn a ffurflenni cais ar ein gwefan

Dyddiad cau: 15 Ebrill 2019

Gweithio i gyflogwr sy’n gwerthfawrogi ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal i ymweld â: www.hafancymru.co.uk

Dim cyswllt asiantaeth

Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd safonol (DBS). Bydd angen rhestr wirio ar gyfer gwirio Gweithlu Oedolion a phlant ar gyfer y swydd hon

Share